Make your own free website on Tripod.comSMK AMINUDDIN BAKI, JOHOR BAHRU

Site Builder

A Big Thank You To:
Dr M.Al-Muz-Zammil

dr.jpg
DR M.AL-MUZ-ZAMMIL

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. M.Al-Muz-Zammil di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor; kerana telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang tempoh menghasilkan laman web ini.
Sekian, terima kasih.

shellycute.jpg
SHALEYATI BTE HJ MOHAMED
Laman Utama | Sejarah | ALUMNI | Lagu Sekolah | Sekapur Sirih | AKADEMIK | Panorama SAB | Peraturan | Rehat Time.... | Aktiviti | Takwim | Lokasi | Links | Hotline | Tenaga Pengajar | Site Builder

-ciKgu sHaLeyAti Hj MoHamEd-